Pelargon från Gammalsvenskby

Gammalsvenskbypelargon    Pelargonium x fragrans, följde med Svenskbyborna när de flyttade hem till Sverige från Ukraina år 1929.

Den bar då med sig olika namn, som t.ex. Mors blomma, Farfars blomma och Marias blomma.

Svenskbyborna var ättlingar till de svenskar som var bosatta på Dagö utanför Estlands kust från 1300-talet ända fram till 1781. Då förvisades de till Ukraina av den ryska kejsarinnan Katarina II.

De fick gå till fots från Estland till Ukraina under svåra umbäranden. Efter ett knappt år kom de fram till floden Dnepr i södra Ukraina. Där byggde de upp en by som de döpte till Gammalsvenskby.

Ryska revolutionen år 1917 förde bl.a. med sig inbördeskrig, anarki och hungersnöd och de kämpade för att få komma ”hem” till Sverige.

År 1929 kom en stor mängd av Svenskbyborna till Sverige och de flesta slog sig ner på Gotland. Margaretas farmor och farfar, Gustav och Katarina Hoas var med på resan, de bosatte sig i Hejde.

I bagaget hade några av svenskbyborna med sig sin älskade pelargon.