Lilla Bjers

Ekologi

Ekologisk odling handlar om balans, samverkan, kärlek och omtanke.

DSC_0840_2

Det viktigaste vi har är vattnet och jorden.

Det är en skyldighet för oss att inte äventyra kvalitén på vårt dricks vatten. Vi samlar in vinternederbörden i vår bevattningsdamm, hit leder vi också tillbaka överskottsvatten och eventuellt näringsläckage från åkrar och hus. Det är vårt ansvar att inte bidra till övergödningen av Östersjön.

Grödorna får här växa i sin egen takt, fria från stress av gifter och konstgödning. Den lätta, doftrika sandjorden här på gården och den gotländska solen gör att de blir rika på näringsämnen och smak.

Småskaligheten och mångfalden gör också att odlingen blir greppbar och överskådlig, här har vi tid att ta hand om grödorna med kärlek och respekt. Det handlar om att alla plantor ska må bra.

I växtföljden skiftar grödorna plats år från år för att jorden och växterna ska må bra och inte samla på sig sjukdomar.

Ogräset här rensas mekaniskt, oftast för hand. Det ger många betalda arbetstimmar på våra sex hektar grönsaksfält.

Varje människa är lika viktig och alla spelar roll för vår planet.

 

Hela gården är KRAV-certifierad sedan 2001.