Hållbarhet

Ekologisk odling handlar om balans, samverkan, kärlek och omtanke.

Jorden:  ”Doften när vintern går ur jorden är magisk”

 

Historia:

Gården är en plats med lång historia. Det är med vördnad för de människor som tidigare varit här som vi brukar jorden. Att man tillagat mat här i minst 2 500 år, det visar en kokgrop från bronsåldern som vi funnit på gården. Kulturgrödor som saffran, vitlök och kajplök hämtades till Gotland från Fjärran Östern under järnålder. Ännu tidigare odlades här enkorn och emmervete, grödor som vi nu odlar här igen.

Genom att bruka, inte förbruka jorden, vill vi att gården ska leva i generationer även långt in i framtiden genom ekologi, hållbarhet och mångfald, i kärlek och respekt.

Kultivering: 

Sandjorden på Lilla Bjers bildades för 10 000 år sedan. Den är rik på mineraler, smak och doft. Utan tillsatta gifter eller stress av konstgödning fylls grönsakerna med smak med hjälp av solen och tiden. Jordens mullhalt fylls på varje år på genom växtföljden, där åkrarnas grödor varieras i en sexårig cykel: vall, stråsäd (emmervete), potatis, grönsaker, svartträda och gröngödning (honungsfacelia). Detta gör även att växterna mår bra och att jorden inte ackumulerar sjukdomar. En del grönsaksspill stannar på åkern och blir till näring till nästa omgång grödor. Annat blir till uppskattad mat för våra KRAV-certifierade höns, tillbaka får vi de underbaraste ägg, en viktig del av vårt kretslopp. 

Vi samarbetar med en bonde i grannsocknen, där vall från 6 ha av våra åkrar byts mot gödsel från hans ekologiska mjölkkor.

Ekologi:

Vi kan inte hjälpa hela planeten, men vi kan visa att det går att bruka och sysselsätta ca 35 personer på våra 16 ha utan att ta några genvägar. Varje person spelar roll och kan göra skillnad för framtiden. För att ta hand om vår planet och minska belastningen på vårt klimat drivs hela gården ekologiskt, ett hållbart ekosystem med stor biologisk mångfald. Det innebär kort att vi inte använder oss av växtgifter, växthormoner eller konstgödning. Istället för insektsgifter använder vi oss tex istället av kvalster som äter upp de oönskade insekterna. Det är viktigt med en tredjepartskontroll inte minst för kundtryggheten. Hela gården är KRAV-Certifierad sedan 2001. Restaurangen är certifierad med tre stjärnor sedan starten 2012. 

Vi har även KRAV-certifieringar för Gårdsbutik, Gårdsförädling, Växthus och Djurhållning (höns). 

 

Människan: ”Gairvald i Bjers och hans hustru, levde här under medeltiden” 

 

Företaget: 

Gårdsbutiken har alltid varit gårdens hjärta, här säljs gårdens produkter. Inte bara grönsaker men även vårt hantverk. Idén har alltid varit att sälja så mycket som möjligt i första led och att alla ska vara välkomna hit. Butiken är rymlig och ljus och handikappanpassad. 

Vi vidareutvecklade företaget för att ha råd med personal, vi ville kunna förädla våra råvaror. 2012 byggde vi Gårdskrogen. Med hjälp av fantastisk personal och god mat har den blivit mycket uppskattad av våra gäster. Hit kommer gäster både från utlandet, fastlandet eller grannskapet.

Här finns inga genvägar utan allt är transparent och ärligt. Personalen är vår största utgift och vår största tillgång och är en förutsättning för arbetet på gården. Lönerna är naturligtvis enligt avtal, vi är anslutna till Visita, Unionen och SLA. Vi betalar avgifterna till STIM, SAMI och Spotify. Vi genomgår kontroller och betalar avgifter för bl a vatten, avlopp, livsmedel, alkoholtillstånd, brandskydd och skadedjursbekämpning. 

Drivkraften i företaget är inte en maximal vinst utan en optimering av ekonomin. Varje del behöver inte vara vinstgivande utan vi ser alltid till helheten. Vinsten återinvesterar vi i företaget, där vi hela tiden utvecklar för att underlätta arbetet, men också för att behålla lusten.

Hälsa:

Tillsammans med sin fru Ingrid Pettersson drev Görans pappa Allan gården före oss och samtidigt jobbade han på fryshuset i Visby, dog av ALS, en nervsjukdom som har koppling till kemisk belastning. Vi vill inte använda växtgifter för våra barns skull, utan platsen ska kunna leva vidare i många generationer efter oss.

Det viktigaste är att må bra. Vi erbjuder vi träningsprogram under arbetstid till vissa av våra anställda. Det är mycket fysiskt arbete att driva en gård, det gäller att kroppen ska hålla, om du så jobbar på fälten eller i restaurangen. Vår närmiljö vill vi inte kontaminera med farliga ämnen som direkt eller på sikt kan äventyra vår hälsa. Vi håller personalen med skyddsutrustning tex hörselskydd, ögonskydd och skyddande klädsel. En del av personalen har fått en kurs i röj- och motorsågshantering.

I samarbete med Länsförsäkringar är vi godkända som ”Säker gård” dvs att vi jobbar skadeförebyggande på gården med brand-, miljö- och djurskydd, elsäkerhet och personskydd.

Mat: 

Idén med Lilla Bjers Gårdskrog var att ta vara på och förädla överskottet från våra rika åkrar och växthus. I köket används 100% ekologiska råvaror, (det enda undantaget är fjälster.) Alla grönsaker, rotfrukter, frukt och bär kommer från våra egna KRAV- certifierade odlingar, växthuset och odlingarna runt krogen (förutom citron). Det blir därför en max 300 meter lång transport. Nöt-, lamm- och griskött är gotländskt, KRAV-certifierat. Övrigt kött, fisk och mejeri är KRAV-certifierat eller MSC märkt. Vinet hämtar vi från europeiska ekologiska producenter. Eftersom vi jobbar med gårdens grödor är det naturligt att följa säsongen, vilken skiftar efter väderleken. Menyn varierar därför hela tiden. Vi har i princip inget matsvinn alls eftersom vi bara behöver skörda in precis så mycket som går åt i krogen och i butiken, eventuellt spill blir hönsmat. Självklart tar vi även hand om och förädlar en hel del rötter och blast som serveras, eller säljs i gårdsbutiken. Vi har även förmånen att själva kunna ta tillvara grödor som annars sorteras bort, allt från krokiga morötter, frostskadad sparris till småvuxna rödbetor. Eventuellt överskott lagras. Vi fryser vi in, kyl-lagrar, torkar eller förädlar på annat sätt tex genom fermentering eller syrning så att inget förfars. 

Vi har många samarbetspartners som är eller har blivit ekologiskt certifierade. Tex Guteglass som tillverkar glass åt oss på våra jordgubbar och rabarber, Halfvede musteri som gör must av våra äpplen och vindruvor och Barlingbo Bryggeri som tillverkar öl på vår humle.

Kärlek: 

Här behandlas alla med kärlek och respekt, alla bidrar med sina kunskaper.  Vi strävar efter jämlikhet och mångfald bland personalen. Här råder nolltolerans mot sexuella trakasserier mm. Personalen, men även alla kunder och gäster är för oss lika viktiga, vi är noga med att kommunicera vårt budskap till dem på plats. Det är också viktigt att nå till människorna som inte är här, utan på andra delar av världen tex genom Facebook och Instagram.

Matsalen är inhyst i ett stort växthus. Här kunde ljudet vara som i en kyrksal om det inte vore för växtligheten i rummet. Här växer vinrankor, olivträd och bananplantor frodigt och absorberar ljud. Som isolering av rummet har vi en ljuddämpande väv i taket. Gardinerna som täcker halva rummets hela väggar är sydda av ekologiskt linne och tar bort både störande värme/kyla, ljus och ljud. Musiken är dämpad och kommer från många punkter i rummet. Här ska alla känna sig välkomna. Menyn presenteras muntligt till varje gäst. För att undvika trycksaker, finns de också kalligraferade med kalkfärg på stentavlor på flera språk. Det finns barnstolar till olika åldrar. Restaurangen är byggd i ett plan och ytorna är generösa vilket gör det lätt att ta sig fram med tex rullstol, rullator eller barnvagn. Toaletten är handikappanpassad. Det är mycket nära från den lättillgängliga parkeringen till Gårdskrogens entré som är lagd av återanvänd sten från ladugårdens foderbord.  

Framtid: 

Det är viktigt med familjens och anställdas utveckling, detta sker genom utbildning, information och inspiration. På Lilla Bjers får den fasta personalen under vintern en inspirationsperiod, där vi bjuder på lönen under en tid, beroende på det ekonomiska läget. Där får personalen tid att genom praktik på annan ort för att skaffa inspiration och erfarenhet. Det är viktigt för att få behålla personalen och barnen på arbetsplatsen, men också för att det utvecklar både individen och företaget. Studieresor tillsammans ger också kunskap, kontakter och nya idéer. Vi har också verksamheter som sträcker sig utanför vår vanliga verksamhet. Sommaren 2018 hade vi tex en idéträdgård under temat ” Den goda trädgården” på Solliden slott. Vi kallade den ”Alt ir baugum bundit”, Allt är i bågar bundet.

Lilla Bjers har blivit som en plantskola även för unga kockar, bl a: Hanna Lukowieski:”Årets Ekokock 2018”, Fabian Olli:”Årets Ekokock” och Årets Nordiska Ekokock”. Luqaz Ottosson: ”Årets Unga Kock”, ”Årets Ekokock” och ”Årets Framtidslöfte”.  Roligt är också att fd anställda, tex Andrea Bendelin och Viktor Sundén, som träffades här på Lilla Bjers nu driver en egen gård, KRAV-certifierade Rone Smissarve. De har en gårdsbutik och säljer grönsaker tex till vår första kökschef Luqaz Ottosson som nu startat en egen krog, Rot. Allt är i bågar bundet!

  

Vattnet: ”Vår livsnerv är bevattningsdammen, bräddfylld efter snösmältningen”

 

Brunn: 

På en gård med egna brunnar har man ett naturligt ansvar för grundvattnet.  Vi tar regelbundna vattenprover och har en utarbetad faroanalys för att minska riskerna av kontaminering av grundvattnet. I gårdskrogen använder vi vattnet från egen brunn. Detta gör att vi alltid måste vara extra rädda om och vara sparsamma med vattnet. Här kan vi därför kan vi erbjuda ett eget mycket gott , bordsvatten kylt, kolsyrat eller stilla.

Bevattning: 

På Gotland är vattenfrågan ständigt aktuell. På gården har vi en egen bevattningsdamm som är gårdens livsnerv, en absolut nödvändighet för vår torra sandjord. För att hålla dammen fri från växtlighet har vi gräskarpar. Dammusslorna håller vattnet rent och här bor också gårdens kräftor. Dammen fylls under vinterhalvåret med regnvatten från de omgivande KRAV-certifierade åkrarna och skogen. Under de torra sommarmånaderna fylls dammen även med hjälp av täckdikning från åkrarna och dränering av gårdskrogen och de andra gårdshusen.

Hav:

Det är med sorg vi inte kan servera fisken från vårt hav, Östersjön, i Gårdskrogen. Havet lider av övergödning och fiskbestånden är överfiskade. Fisken har även spår av tungmetaller som kadmium, vilket bland annat finns i konstgödning. För att inte bidra till övergödning av Östersjön dränerar vi åkrarna där det eventuella överskottet av näringsämnen fångas upp och förs tillbaka till dammen, 100% cirkulärt vatten, och vi använder inte konstgödning.

Luft: 

För att inte bidra till växthuseffekten drivs gårdens två gamla traktorer och gräsklipparen med HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja), ett fossilfritt biobränsle. Vi har även en el-driven Ranger för att transportera skörden från åkrarna. 

Förutom den redan rika biologiska mångfalden på gården sår vi som del av växelbruket in tex honungsfacelia som ger näring till åkrarna, är vacker att se på och ger mat till för pollinerarna. Vi har humlesamhällen, flitiga arbetare som hjälper till med spridningen av svampsporer som äter upp mögel på jordgubbarna och pollinering. Vi har bin som förutom pollinering också ger oss underbar honung.

 

Kretsloppet: ”Alt ir baugum bundit” Allt är i bågar bundet, Ur Gutasagan år 1250

 

Miljö:

På gården har vi en egen återvinningsbod där allt källsorteras. Papper, plast, metall, glas, kompost osv. Eftersom alla grönsaker kommer från gården blir det minimalt med förpackningar. Mot skadedjur använder vi kolsyredrivna råttfällor, dessutom bor fyra katter på gården. 

Vi använder enbart miljömärkta kemikalier i kök, disk, tvätt och  renhållning, tvätt och disk. De används med försiktighet vilket är speciellt viktigt eftersom vi har ett eget reningsverk. Det är ekologisk textil i tex servetter och handdukar, tvättar allt själva och hänger på tork i friska luften. 

Vi har även andra viktiga samarbetspartners tex Visby glasblåseri som återbrukar eller omformar vårt glas.

Energi: 

Den vattenburna golvvärmen i hela anläggningen värms med en ny panna som eldas med gotländsk pellets. En kamin finns som eldas med ved från egen skog, kompletterar den vanligtvis mycket behagliga värmen i växthuset. Vi har lågenergilampor, relästyrd belysning, automatisk ventilering av växthus mm 

Elen kommer från den generösa gotländska vinden.